Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον Διαδικτυακό Τόπο του «Συνασπισμού Ριζοσπαστικής Αριστεράς», με το διακριτικό τίτλο «ΣΥ.ΡΙΖ.Α»

Πριν χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ).

Όροι Χρήσης

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ. ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ.

Η ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΣΕ ΣΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΕΦΟΣΟΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

ΕΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΟΤΕ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΗΣ.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΣΑΣ, ΟΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εισαγωγή

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενημερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά με εσάς.

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (ΔΠΧ) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί.

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σημαντική για το ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων και διασφαλίζουμε ότι το προσωπικό μας γνωρίζει τις υποχρεώσεις τους κατά την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό του ΣΥ.ΡΙΖ.Α

Στόχος της πολιτικής αυτής είναι να εξασφαλίσει ότι η επεξεργασία των ΔΠΧ από το ΣΥ.ΡΙΖ.Α γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων και ότι το προσωπικό του γνωρίζει τα δικαιώματα των υποκειμένων και τις υποχρεώσεις του ΣΥ.ΡΙΖ.Α όταν επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς το κοινό, δεν στοχεύουν σε ανηλίκους και δεν επεξεργάζονται ΔΠΧ ανηλίκων κάτω των 15 ετών.

O ΣΥ.ΡΙΖ.Α ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας ΔΠΧ

Στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α όλο το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την υποστήριξη της συμμόρφωσης με τις πολιτικές που περιγράφονται. Το προσωπικό επεξεργάζεται ΔΠΧ μόνο για την εξυπηρέτηση των νόμιμων σκοπών που σχετίζονται άμεσα με τους σκοπούς της επεξεργασίας των ΔΠΧ που διαχειρίζονται. Όλο το προσωπικό είναι υπεύθυνο για την αναφορά παραβιάσεων που έχουν συντελεστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, αμέσως μόλις λάβουν γνώση και να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες από την εσωτερική πολιτική διαδικασίες και ενέργειες.

Τι πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α συλλέγει δεδομένα μέσω της επαφής που έχει με τους επισκέπτες ή τους χρήστες της ιστοσελίδας του για συγκεκριμένους σκοπούς.

Συγκεκριμένα συλλέγει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, Φύλο, Ημερομηνία Γέννησης, Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Σταθερό), Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Κινητό), eMail, Facebook, Twitter, Προτιμήσεις Ενημέρωσης, Χώρα που Διαμένει, Περιφέρεια που Διαμένει, Δήμος που Διαμένει, Οδός, Αριθμός, ΤΚ που Διαμένει, Περιφέρεια που Ψηφίζει, Δήμος που Ψηφίζει, Δημοτική Κοινότητα που Ψηφίζει, Σπουδές, Σήμερα Είναι, Επαγγελματικός Κλάδος, Επάγγελμα, Κίνημα, Είναι Συνδικαλιζόμενος, Συνδικαλιστικός Φορέας (Κατηγορία), Συνδικαλιστικός Φορέα. Η συλλογή των στοιχείων αυτών γίνεται προκειμένου να προχωρήσει η εγγραφή του Υποκειμένου ως μέλος στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α και να μπορεί να εγκαθίσταται ένας συγκεκριμένος τρόπος επικοινωνίας με το Υποκείμενο, να μπορεί δηλαδή το κόμμα να επικοινωνεί μαζί του. Ο σκοπός είναι το Υποκείμενο αφενός να μπορεί να ενημερώνεται για επόμενες συνελεύσεις, δράσεις και εκδηλώσεις μέσω αποστολής από τον ΣΥ.ΡΙΖ.Α ενημερωτικού υλικού.

Παράλληλα με την επίσκεψη στον διαδικτυακό τόπο isyriza.gr, συλλέγονται κάποια Cookies ή / και τα λοιπά δεδομένα χρήστη/ επισκέπτη, τα οποία ενδέχεται να αξιοποιηθούν για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών της Ιστοσελίδας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies τα οποία συλλέγονται, επισκεφτείτε την σχετική ενότητα.

Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα απευθείας από εσάς για να προχωρήσετε την εγγραφή σας ως μέλος στο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. ή με τη χρήση των Cookies (για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση και τη συλλογή Cookies επισκεφθείτε την ανάλογη ενότητα – link για παραπομπή στην Πολιτική Cookies). Tα δεδομένα μας τα παρέχετε εσείς καταχωρώντας τα οικειοθελώς στην φόρμα που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα τα στοιχεία σας, προκειμένου να προχωρήσει η εγγραφή σας ως μέλος του ΣΥ.ΡΙΖ.Α.

Αποθήκευση δεδομένων

Ο χώροι φιλοξενίας (data center) όπου αποθηκεύονται τα προσωπικά σας δεδομένα βρίσκονται στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε servers οι οποίοι τηρούν τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας. Πρόσβαση στους servers έχουν μόνον συγκεκριμένα εξουσιοδοτημένα άτομα, ενώ παράλληλα χρησιμοποιούνται τόσο διαδικασίες κρυπτογράφησης των δεδομένων, όσο και διαδικασίες ανωνυμοποίησης σε περίπτωση που χρειαστεί.

Δικαιώματα των υποκειμένων

Δικαίωμα ενημέρωσης

Έχετε το δικαίωμα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, πως θα τα επεξεργαστούμε και που έχουμε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

Δικαίωμα πρόσβασης

Η νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων σας δίνει το δικαίωμα να ζητήσετε να δείτε και να λάβετε ένα αντίγραφο από κάθε προσωπική πληροφορία που διατηρούμε για εσάς. Για να ανταποκριθούμε όμως στο αίτημά σας αυτό ενδεχομένως να χρειαστούμε επιπλέον πληροφορίες (π.χ. για την ταυτοποίηση του υποκειμένου και για να βεβαιωθούμε ότι τα προσωπικά δεδομένα δεν αποστέλλονται σε λάθος άτομο). Θα φροντίσουμε μέσα σε χρονικό διάστημα ενός μηνός να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε σχετικό αίτημα, εκτός αν για αντικειμενικούς λόγους μπορεί να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά

Δικαίωμα διόρθωσης

Μπορείτε να μας ζητήσετε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας αν είναι ανακριβείς ή ελλιπείς.

Δικαίωμα στη «λήθη»/ Δικαίωμα στη «διαγραφή» Δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, καθώς αυτά δόθηκαν βάσει συγκατάθεσης και ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α θα προχωρήσει σε άμεση διαγραφή των στοιχείων σας.

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε δικαίωμά σας μπορείτε:

Να επικοινωνήσετε με το ΣΥ.ΡΙΖ.Α στο τηλέφωνο (+30 210 3378 400), η μπορείτε να υποβάλλετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο email gdpr@isyriza.gr και εμείς θα σας απαντήσουμε αμέσως.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να απευθυνθείτε και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475 600, Fax: +30 210 6475 628, www.dpa.gr

Περιορισμός Ευθυνών

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α καταβάλλει τη μεγαλύτερη δυνατή προσπάθεια για να εξασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο της στο σύνολό του είναι ακριβείς, σαφείς, έγκυρες, πλήρεις, σωστές και διαθέσιμες.

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της αμέλειας, δεν προκύπτει ευθύνη του ΣΥ.ΡΙΖ.Α για οποιαδήποτε ζημία τυχόν προκληθεί στο κοινό εξ’ αφορμής αυτής της χρήσης της ιστοσελίδας www.isyriza.gr.

Τροποποίηση της Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α έχει το δικαίωμα να αναθεωρεί και να ενημερώνει τους παρόντες Όρους οποιαδήποτε στιγμή. Η από μέρους σας συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας μετά από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε αλλαγής σε αυτούς τους Όρους σημαίνει ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές. Κάθε στοιχείο της Ιστοσελίδας μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί, να διαγραφεί ή να ενημερωθεί χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση του ΣΥ.ΡΙΖ.Α..